جهت اطلاع از آخرین چالش های فناوری و نحوه چگونگی حل آنها ، مشخصات خود را ثبت نمایید.

آفرینش یک سمفونی در مسیر توسعه
فصلی جدید در تعامل صنعت و فناوری

تا پایان فصل راهی نمانده !

تقاضای رفع نیاز و توسعه فناوری

مشخصات و درخواست نیاز فناورانه خود را در این بخش ثبت کنید

مدل برگزاری رویداد

تغییر و تحولات فناورانه و شدت گرفتن رقابت‌ ها در قرن بیست و یکم، موجب شده است تا کسب‌ و کارهای مختلف با چالشی جدید مواجه شوند. از یک‌سو، ایده‌ها فراوانند و بهترین زمان برای نوآوری است؛ اما از طرف دیگر، کارایی پژوهش‌های درون‌سازمانی کمتر و کمتر می‌شود.
اگرچه نوآوری بسیار کلیدی است، اما فرآیند سنتی مدیریت نوآوری، دیگر پاسخگو نبوده و به‌کارگیری منابع فراوان شرکت‌های فناور برای توسعه ایده‌های ناب و ارزشمند، در گرو رویکردی جدید به نوآوری است. این همان مفهوم «نوآوری باز» یا «Open Innovation» است.

0 چالش ها

0 راهکار ها

0 نمونه سازی

0 تست صنعتی

0 قرارداد همکاری

مشاورین رویداد

دکتر صدرخانلو

دکتر صدرخانلو

رئیس فن بازار ملی
مهندس مهدی زاده مقدم

مهندس مهدی زاده مقدم

مدیرعامل شهرک های صنعتی خراسان رضوی
مهندس طالبیان - رویداد صنایع غذایی

مهندس طالبیان

مدیر شبکه تبادل فناوری نانو
آقای مهندس خالقی

مهندس خالقی

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران
دکتر رجب زاده

دکتر رجب زاده

ریاست موسسه پژوهشی صنایع غذایی
مهندس مجید علیخواه

مهندس علیخواه

معاونت صنایع کوچک و متوسط خراسان رضوی

مهندس مهدی زاده

مدیر شهرک فناوری صنایع غذایی
خانم مهندس ظریفیان

مهندس ظریفیان

مدیر فن بازار منطقه ای خراسان رضوی

حامیان رویداد

لوگو دانش بنیان
لوگو شرکت شهرک های خراسان
لوگو موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
لوگو فن بازار ملی ایران
لوگو پارک پردیس
لوگو شبکه تبادل فناوری نانو