دستیابی به ارقام بذر چغندر قند

فراخوان حل مساله
شرح مساله

مشکلات ناشی از خشکسالی در مناطق دارای محدودیت شوری آب و خاک و خشکی موجب کاهش عملکرد کمی و کیفی چغندر قند در مناطق چغندرکاری و بهره وری مناسب از منابع تولید شده است. در حال حاضر چغندرکاران از راهکارهایی همچون آب شویی خاک، كشت چغندرقند پس از غلات، ایجاد تنش آبیاری عامدانه در اوایل دوره رشد و … برای رفع معضل های شوری و خشکی خاک و کاهش دوره رشد چغندر قند استفاده می کنند. از این رو جهت صرفه جویی در مصرف آب، بهره وری بهتر از منابع تولید و کاهش قیمت تمام شده تولید چغندر قند برای کشاورزان و متعاقبا کاهش قیمت خرید ماده اولیه برای تولیدکنندگان قند، دستیابی به ارقام بذر چغندر قند مقاوم به شوری و خشکی و دارای دوره رشد کوتاه تر  این مساله مطرح گردیده است.

وضعیت :

در حال انجام

کلید واژه ها :

بذر- چغندر قند - خشکی - شوری - دوره رشد - ژنوم - کشاورزی

حوزه های مرتبط :
  • مواد غذایی
شرایط همکاری :

قابل مذاکره

مهلت ارسال پروپوزال :

1400/02/15

نحوه ارسال پروپوزال :

proposal@shariftto.ir