طراحی و راه اندازی سیستم
کروماتوگرافی SSMB

فراخوان حل مساله
شرح مساله

تکنولوژی SSMB در اواخر سال 1950 معرفی شد و در صنایع پتروشیمی، قندی مورد استفاده قرار گرفت. اگر چه امروزه در صنایع دارویی، عطرسازی و…نیز استفاده می شود. کروماتوگرافی برای جداسازی و خلوص ترکیباتی استفاده می شود که بسیار به هم شبیه هستند و به عبارت دیگر تفاوت میل ترکیبی بین مولکول ها بسیار کوچک می باشد . این دستگاه از چندین ستون تشکیل شده است و برای جداسازی اجزای یک مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن میباشد. این سیستم به طور کامل وارداتی بوده و در صورت طراحی و اجرا در داخل کشور می تواند مشکلات زیادی را برطرف می کند.

وضعیت :

در حال انجام

کلید واژه ها :

SSMB - کروماتوگرافی

حوزه های مرتبط :
  • مواد غذایی
شرایط همکاری :

قابل مذاکره

مهلت ارسال پروپوزال :

1400/02/15

نحوه ارسال پروپوزال :

proposal@shariftto.ir