فرآیند تولید نوشیدنی امولسیونی با طعم پرتقال

فراخوان حل مساله
شرح مساله

نوشیدنی ها معمولاً دارای طیف گسترده ای از ترکیبات هیدروفوبیک طعم ها و … هستند، این افزودنی ها به سادگی در فاز آبی پراکنده نمی شوند و سریعاً به هم ملحق شده و تحت تأثیر نیروی گرانشی به صورت یک لایه روغن در بالای محصول ظاهر می گردند. از این رو، آنها باید به صورت دیسپرسیون کلوئیدی به صورت مولکول های طعم پوشیده شده داخل قطرات ریز در فاز آبی پراکنده شوند ( امولسیون، میکرو و نانوامولسیون ) خصوصیات رئولوژیکی و رهایش امولسیون های نوشیدنی به علت تأثیر آنها بر فرآیند مخلوط کردن، عبور در لوله ها و بسته بندی، پارامتر مهمی در تولید و کاربرد آنهاست و امولسیون ها از نظر ترمودینامیکی سیستم های ناپایداری هستند که به دلیل مکانیسم های فیزیکوشیمیایی مختلف ممکن است با گذشت زمان دچار شکست شوند. از این رو «دستیابی به فرآیند تولید نوشیدنی امولسیونی با طعم پرتقال » به ایجاد خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و بیولوژیکی مطلوب برای محصول نهایی کمک می کند.

وضعیت :

در حال اجرا

کلید واژه ها :

تولید نوشیدنی - نوشیدنی پرتغال - نوشیدنی امولسیونی

حوزه های مرتبط :
  • صنایع غذایی
شرایط همکاری :

قابل مذاکره

مهلت ارسال پروپوزال :

1400/01/15

نحوه ارسال پروپوزال :

proposal@shariftto.ir