ویسکوزیته سنج (RVA)

فراخوان حل مساله
شرح مساله

دستگاه RVA به منظور تحلیل ویسکوزیته مورد استفاده قرار می گیرد این دستگاه یک ویسکومتر چرخشی می باشد که به طور پیوسته مقدار ویسکوزیته نمونه در شرایط مختلف و دما های مختلف ثبت می کند. این دستگاه با استفاده از تغییرات ماده در سه شرایط مختلف از جمله گرم کردن و سردکردن منحنی ویسکوزیته بر حسب دما ترسیم می کند. به عنوان نمونه در هنگام تست نشاسته ابتدا نشاسته در یک محیط آبی گرم می شود ، که حالت نشاسته در ابتدا به صورت گرانول در می باشد و بعد از مدتی گرانول ها از هم پاشیده شده و نشاسته به صورت یکنواخت در آب در می آید که با گرم کردن و سرد کردن ماده منحنی ویسکوزیته آن ترسیم می شود. با توجه به اهمیت کنترل و تعیین ویسکوزیته در این صنعت چالش نیاز به دستگاه مذکور به ویژه تولید داخلی آن کاملا مشهود خواهد بود.

وضعیت :

در حال انجام

کلید واژه ها :

دستگاه RVA - ویسکوزیته

حوزه های مرتبط :
  • مواد غذایی
شرایط همکاری :

قابل مذاکره

مهلت ارسال پروپوزال :

1400/02/15

نحوه ارسال پروپوزال :

proposal@shariftto.ir