کشت بافت ارقام تجاری و پرمحصول نخیلات

فراخوان حل مساله
شرح مساله

نهال سالم، استاندارد و با کیفیت از اهداف مهم تولید نهال درختان میوه محسوب می شود که براي تضمین سرمایه گذاري و توسعه باغات میوه امري ضروري و اجتناب ناپذیر است. کشاورزی که مبتنی‌بر روش‌های سنتی تولید است موجب پایین بودن میانگین عملکرد محصولات کشاورزی است. برای دستیابی به باغداری مدرن، استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در صنعت باغبانی، کاربرد یافته‌های تحقیقاتی، همچنین استفاده از نهال سالم و  روش های نوین  کشاورزی  از جمله کشت بافت که تمامی ویژگی های نهال سالم را دارد، از نقاط کلیدی و حائز اهمیت بسیار است. از طرفی به علت قدیم بودن اکثر نخلستان ها، یکی از بزرگترین مشتری های نهال های سالم کشت بافتی، کشاورزان داخلی هستند. علاوه بر این  باتوجه به اینکه کشور های  عربی اطراف ایران  اکثر نهال های خود را از سایر کشور ها وارد می کنند و تولید گیاهان کشت بافتی در ایران نسبت به سایر کشور ها ارزان قیمت  است، می توان این گیاهان را صادر نمود و ارزآوری بسیار بالایی داشت. بنابراین مؤسسه توسعه فناوری و نوآوری شریف بر آن شد که چالش « دستیابی به دانش فنی کشت بافت ارقام  تجاری و پرمحصول نخیلات » را برگزار کند.

وضعیت :

در حال انجام

کلید واژه ها :

نخل - خرما - کشت بافت - کشاورزی - هتروزیگوسیتی

حوزه های مرتبط :
  • مواد غذایی
شرایط همکاری :

قابل مذاکره

مهلت ارسال پروپوزال :

1400/02/15

نحوه ارسال پروپوزال :

proposal@shariftto.ir