سلسله نشست های ارتقاء تاب آوری و رقابت پذیری زنجیره ارزش با محوریت صنایع بنادر و دریانوردی

– هوشمندسازی و تحول دیجیتال در بنادر
سازه های دریایی
– محیط زیست دریایی
– زنجیره حمل و نقل دریایی
– خدمات تعمیر، نگهداری و بازرسی فنی
– مـدیریت یکپـارچه اطلاعـات دریـایى
– سیستم های شناسایی و ردیابی
تخلیه و بارگیری

سلسله نشست های ارتقاء تاب آوری و رقابت پذیری زنجیره ارزش با محوریت تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

– تجهیزات ثابت (مبدل های حرارتی، برج ها، خشک کن ها، کوره ها، تانک های ذخیره سازی و …)
– تجهيزات دوار (كمپرسورها، پمپ ها، توربين ها و …)
– پایپینگ و شیرآلات
– پکیج های واحد یوتیلیتی
– تحول دیجیتال در صنعت نفت و گاز
– خدمات تعمیر، نگهداری و بازرسی فنی